logo
add image
Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 65. maddesi gereği, her bir şikayet dosyası için dilekçe yazılması ve masraf bedeli yatırılması gerekmektedir.

Şikayet dilekçenizin işleme konulup disiplin soruşturmasının açılabilmesi için İstanbul 2 Nolu Barosunun ( TR44 0001 5001 5800 7317 4810 76 ) İBAN numaralı hesabına (Şikayetçi avukat masraf bedeli 300TL, Şikayetçi Vatandaş masraf bedeli 500 TL) şikayet masrafı ödenmesi ve makbuza/dekonta "şikayetçinin adı soyadı ve şikayet masrafı içindir" şeklinde açıklama yazılması gerekmektedir.

Ardından ilgili evrakların, dilekçe ve dekont, Baromuzun Şikayet Merkezi "Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:31 Altunizade - Üsküdar / İstanbul" adresine elden teslim ya da posta yolu ile iletilmesi rica olunur.


Bilgilendirme: Teslim ettiğiniz evraka iletişim bilgileriniz (Telefon Numarası, Yerleşim Yeri Adresi ve Mail Adresi) eklenmesi gerekmektedir.


İSTANBUL 2 NOLU BAROSU

Üst