logo
add image
Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 65. maddesi gereği, her bir şikayet dosyası için dilekçe yazılması ve masraf bedeli yatırılması gerekmektedir. Şikayet dilekçenizin işleme konulup disiplin soruşturmasının açılabilmesi için İstanbul 2 No'lu Barosunun (TR44 0001 5001 5800 7317 4810 76) İBAN numaralı hesabına (Şikayetçi Avukat Masraf Bedeli 1000TL, Şikayetçi Vatandaş Masraf Bedeli 1500TL) şikayet masrafı ödenmesi ve makbuza/dekonta şikayetçinin adı soyadı ve şikayet masrafı içindir şeklinde açıklama yazılması gerekmektedir. Ardından ilgili evrakların, dilekçe ve dekont ile Baromuzun Şikayet Merkezi "Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:31/1 Altunizade - Üsküdar/ İstanbul" adresine elden teslim ya da posta yolu ile iletilmesi rica olunur.

Şikayet Başvurusu İçin Gereken Evraklar;

1-Şikayet Dilekçesi (Mevcutsa Deliller İle Beraber)
2-İkametgah Adresi
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Masraf Yatırıldığına Dair Dekont


İSTANBUL 2 NOLU BAROSU

Üst