logo
add image


YÖNETİM KURULU


Av. Niyazi Paksoy

Başkan Yardımcısı

BARO SİCİL 103

Av. Nurcan Yanardağ

Genel Sekreter

BARO SİCİL 290


Av. Kemal Kaya

Sayman

BARO SİCİL 407


Av. Ersin ALAKESE

Üye

BARO SİCİL 285

Av. Menderes Demir

üye

BARO SİCİL 660

Av. Hatice Akkaya

üye

BARO SİCİL 818

Av. Hizbullah Hikmetyar Ceylan

üye

BARO SİCİL 1252

Av. Ali Kasım Tuna

üye

BARO SİCİL 1261

      Av. Muhammed Furkan  
                     Akıncı

 üye

BARO SİCİL 1565

Av. Ömer Furkan Alpay

üye

BARO SİCİL 1554


Üst