logo
add image

GENEL KURUL İLANI


İSTANBUL 2 NOLU BAROSU 2. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Tarih : 07.09.2022

Sayı   : 2022/450 i.

 

Sayın Meslektaşlarım;

İstanbul 2 Nolu Barosu Genel Kurulu’nun; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek, gerekli kararları almak ve gündemde yazılı seçimleri yapmak üzere 1136 S. Avukatlık Kanunu’nun 82. ve 84. maddeleri gereğince toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır.

Baromuz Genel Kurulu, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 87. Maddesi gereğince 8 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 10.00 da üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Hukuk Fakültesi 1 Nolu Amfi Fatih/İstanbul adresinde toplanacaktır. 1136 S. Avukatlık Kanunu’nun 81. Madde 1. Bendi gereğince seçim 9 Ekim 2022 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında aynı adreste yapılacaktır.

 

8 Ekim 2022 Cumartesi günü Genel Kurul için yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 1136 S. Avukatlık Kanunu’nun 87. maddenin 2. Fıkrası gereğince Genel Kurul 15 Ekim 2022 Cumartesi günü, mezkûr kanunun 81. Maddesinin 1. Bendi gereğince seçim 16 Ekim 2022 Pazar günü aynı gündem ile aynı adreste ve aynı saatler arasında yapılacaktır.  

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince tebligat hükmünde olan işbu duyuru yönetim kurulumuzun 07.09.2022 günlü ve 699 sayılı kararı gereğince Baromuzun Altunizade Genel Merkezi ve Anadolu Adliyesi, İstanbul Adliyesi, Bakırköy Adliyesi’ndeki temsilciliklerinde ilan edilmiştir.  

Saygıdeğer meslektaşlarım Genel Kurul toplantımıza ve Baro Organları seçimimize katılmanızı önemle rica ederim.


           Saygılarımla.

 

 

                                                                                                                                                Av. Yasin ŞAMLI

                                                                                                                                               İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı


GÜNDEM      

 

A-BİRİNCİ GÜN:  


1. Açılış,

2. Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki üyeden oluşacak Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,  

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, 

4. Baro Başkanının açılış konuşması,  

5. Yönetim Kurulu’nun 2021-2022 dönemi çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,  

6. 2021-2022 yıllarına ait mali raporun okunması ve görüşülmesi,  

7. Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,  

8. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,  

9. Avukatlık Kanunu’nun 81. maddesinin 4. fıkrası uyarınca tahmini bütçenin görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi,  

10. İstanbul 2 Nolu Barosu Merkez, Kurul ve Komisyonlara dair İç Yönetmeliklerin ve Yönergelerin oluşturulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,  

11. Yargı ve Meslek Sorunlarının görüşülmesi, 

12. Kurucular Kurulu Başkanı Av. Necati Ceylan’a “İstanbul 2 Nolu Barosu Onursal Başkanı” unvanının verilmesinin görüşülmesi ve oylanması,

13. Giriş Keseneği Miktarı ile Ödeme Tarihinin Tespiti,

14. İstanbul 2 Nolu Barosuna yeni nakil olacak meslektaşların ödeyecekleri katkı payının belirlenmesi,

15. İstanbul 2 Nolu Barosu Yardımlaşma Sandığı’nın kurulmasının görüşülmesi ve onaylanması,

16. İstanbul 2 Nolu Barosu’nun Yıllık Aidatının Belirlenmesi,

17. Yapılacak seçimler için aday başvurularının yazılı olarak yapılması,

18. Baro Başkan adaylarının konuşması. 


B-İKİNCİ GÜN:  

 

1136 S. Avukatlık Kanunu Ek 3. madde gereğince gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılacak oylama sonucu;  

 

 1. Baro Başkanı seçimi,  
 2. Baro Yönetim Kurulu için 10 asil ve 10 yedek üye seçimi,  
 3. Baro Disiplin Kurulu için 5 asil, 3 yedek üye seçimi,  
 4. Baro Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçimi,  
 5. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu için 3 asil, 3 yedek delege seçimi.  


  İSTANBUL 2 NOLU BAROSU

  Paylaş:

  Üst