logo
add image

GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNİN İŞLEYİŞİNE DAİR ÇALIŞTAY


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından ortaklaşa yürütülen Geri Gönderme Merkezlerinin Kapasitelerinin Desteklenmesi ve İdari Gözetime Alternatif Tedbirlerin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında tutulan yabancıların hukuki desteğe ve adli yardıma erişimlerine ilişkin uygulamaların ve önerilerin tartışılması amacıyla İstanbul 2 Nolu Baromuzun ve diğer baro temsilcilerinin katılımıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu sürecin son etkinliği olarak; saha ziyaretleri, odak grup görüşmeleri ve yuvarlak masa toplantılarında yapılan görüşmeler ve toplanan öneriler dikkate alınarak hazırlanan Standart Çalışma Usulleri belgesinin görüşülmesi amacıyla, Baromuz Mülteci Hakları Komisyonu ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da, 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.


İSTANBUL 2 NOLU BARO BAŞKANLIĞI

Paylaş:

Üst