logo
add image

6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCUK KANUNU HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye
sunulmuş olup, bu kanun kapsamında çekincelerimizi ifade etme gereği duymaktayız.

Arabuluculuk müessesesi taraflar arasındaki uyuşmazlıkları Mahkeme önüne gitmeksizin adalet, hakkaniyet ve hukuka uygun alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biridir. Arabuluculuk tutanağı, ilam niteliğinde yani mahkeme kararı hüviyetinde bir belge olduğundan dolayı diğer meslek erbaplarının arabulucu olması, arabuluculuğun mantığına aykırıdır. 

Arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasının en önemli nedeni arabuluculuk faaliyetinin avukatlar tarafından yürütülmesidir.


Bu sebeple 25.12.2020 tarihinde yapılan kanun teklifini karşı olduğumuzu ve arabuluculuk müessesinin sadece Avukatlar tarafından yürütülmesi hususunda süreci yakından takip edeceğimizi meslektaşlarımızın bilginize sunarız.

Paylaş:

Üst