logo
add image

İSTANBUL 2 NOLU BAROSU 1. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA DUYURU


İstanbul 2 Nolu Barosu 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu 1136 S. Avukatlık Kanunu’ nun 84. Maddesi gereğince Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Selami Ali Mh., Gazi Cd. No:22) aşağıda yer alan gündem ile 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü toplanacak ve seçimi 25 Mayıs 2021 Salı günü 09:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.
Gerekli çoğunluğun oluşmaması halinde;
31 Mayıs 2021 günü Genel Kurul, seçimi ise 1 Haziran 2021 günü aynı yerde ve aynı saatlerde yapılacaktır.
1136 Sayılı avukatlık yasasının 84. Maddesi gereğince tebligat hükmünde olan işbu duyuru yönetim kurulumuzun 20.03.2021 günlü ve 470/1 sayılı kararı gereğince saygıdeğer üyelerimizin bilgilerine sunulur.

GÜNDEM

A-BİRİNCİ GÜN :
1- Açılış,
2- Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki üyeden oluşacak Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
4- Baro Başkanının açılış konuşması,
5- Yönetim Kurulu’nun 2020-2021 dönemi çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
6- 2020-2021 yıllarına ait mali raporun okunması ve görüşülmesi,
7- Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
8- Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
9- Avukatlık Yasası’nın 81. maddesinin 4. fıkrası uyarınca tahmini bütçenin görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi,
10- İstanbul 2 Nolu Barosu Merkez, Kurul ve Komisyonlara dair İç Yönetmeliklerin ve Yönergelerin oluşturulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11- Yargı ve Meslek Sorunlarının görüşülmesi,
12-Giriş Keseneği ile Yıllık Keseneğin Miktarının ve Ödeme Tarihinin Tespiti
13- İstanbul 2 Nolu Barosuna yeni nakil olacak meslektaşların ödeyecekleri ücretin belirlenmesi
14- İktisadi işletme kurulması, Avukat yardım sandığının kurulmasının görüşülmesi ve onaylanması
15- İstanbul 2 Nolu Barosunun Yıllık Aidatının Belirlenmesi
16- Yapılacak seçimler için aday başvurularının yazılı olarak yapılması
17- Baro Başkan adaylarının konuşması

B-İKİNCİ GÜN :

1136 s. Avukatlık Yasası Ek 3. madde gereğince, gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılacak oylama sonucu;

1- Baro Başkanı seçimi,
2- Baro Yönetim Kurulu için 10 asil ve 10 yedek üye seçimi,
3- Baro Disiplin Kurulu için 5 asil, 3 yedek üye seçimi,
4- Baro Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçimi,
5- Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu için 3 asil,3 yedek delege seçimi.


İSTANBUL 2 NOLU BARO BAŞKANLIĞI

Paylaş:

Üst