logo
add image

İSTANBUL 2 NOLU BAROSU 1. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA DUYURU


İstanbul 2 Nolu Barosu Genel Kurulu’nun 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu 1136 S. Avukatlık Kanunu’ nun 84. Maddeleri gereğince aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Nolu Amfi salonunda 06 Mart 2021 Cumartesi günü ve seçimi 07 Mart 2021 Pazar günü saat 09.00’ da toplanacaktır.

Gerekli çoğunluğun oluşmaması halinde;

13-14 Mart 2021 tarihinde aynı gündemle, aynı yerde aynı saatte yapılacaktır.


BU DUYURU TEBLİGAT HÜKMÜNDEDİR.

05.02.2021

Sayın Meslektaşlarım;

İstanbul 2 Nolu Barosu Genel Kurulu’nun; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek, gerekli kararları almak ve gündemde yazılı seçimleri yapmak üzere 1136 S. Avukatlık Kanunu’ nun 82. Ve 84. Maddeleri gereğince toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 87. Maddesi gereğince 6 Mart 2021 günü ve seçimi 7 Mart 2021 günü saat 09:00-17:00 arasında üyemizin yarıdan fazlasını oluşturan sayının bir araya gelmesiyle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Amfi Salonunda aşağıda yer alan gündem ile toplanacak ve 6 Mart 2021 günü ve seçimi 7 Mart 2021 günü 09:00-17:00 saatleri arasında seçimler yapılacaktır.

6 Mart 2021 günü ve seçimi 7 Mart 2021 günü gerekli çoğunluk sağlanamazsa, aynı maddenin 2. Fıkrası gereğince genel kurulun 13 Mart 2021 günü seçimi ise 14 Mart 2021 günü aynı yerde ve aynı saatlerde yapılacaktır.

1136 Sayılı avukatlık yasasının 84. Maddesi gereğince tebligat hükmünde olan işbu duyuru yönetim kurulumuzun 27.01.2021 günlü ve 273/1 sayılı kararı gereğince saygıdeğer üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Av. Gönül YILDIZ
İSTANBUL 2 NOLU BARO BAŞKANIGÜNDEM    

A-BİRİNCİ GÜN :
1- Açılış,
2- Bir başkan, bir başkan vekili ve iki üyeden oluşacak Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
4- Baro Başkanının açılış konuşması,
5- Yönetim Kurulu’nun 2020-2021 dönemi çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
6- 2020-2021 yıllarına ait mali raporun okunması ve görüşülmesi,
7- Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
8- Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrası,
9- Avukatlık Yasası’nın 81. maddesinin 4. fıkrası uyarınca tahmini bütçenin görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi,
10- İstanbul 2 Nolu Barosu İç Yönetmeliği’nin ve Komisyonlara dair İç Yönetmeliklerin oluşturulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11- Yargı ve Meslek Sorunlarının görüşülmesi,
12-Giriş Keseneği ile Yıllık Keseneğin Miktarının ve Ödeme Tarihinin Tespiti
13- İstanbul 2 Nolu Barosuna yeni nakil olacak meslektaşların ödeyecekleri ücretin belirlenmesi
14- İktisadi işletme kurulması, Avukat yardım sandığının kurulmasının görüşülmesi ve onaylanması
15- İstanbul 2 Nolu Barosunun Yıllık Aidatının Belirlenmesi
16- Yapılacak seçimler için aday başvurularının yazılı olarak yapılması
17- Baro Başkan adaylarının konuşması 

B-İKİNCİ GÜN    :

1136 s. Avukatlık Yasası Ek 3. madde gereğince, gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılacak oylama sonucu;

1- Baro Başkanı seçimi,
2- Baro Yönetim Kurulu için 10 asil ve 10 yedek üye seçimi,
3- Baro Disiplin Kurulu için 5 asil, 3 yedek üye seçimi,
4- Baro Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçimi,
5- Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu için 3 asil,3 yedek delege seçimi

Paylaş:

Üst